Takaisin etusivulle


Tuunaisen sukuseuran pöytäkirjoja


 

25.10.2008 Jälkeiset pöytäkirjat PDF muodossa linkeistä.

(PDF Tiedostojen katselemiseen tarvitset Adobe Reader ohjelman.)

 

Hallituksen kokousten pöytäkirjoja

14.11.2015 Jalasjärvi

8.2.2015 Jalasjärvi

11.10.2014 Tampere

7.6.2014 Jalasjärvi

12.1.2014 Tikkurila

16.9.2013 Humppila

13.2.2013 Jämsänkoski

30.6.2012 Tupos

4.9.2011 Loviisa

18.6.2011 Tampere

13.3.2011

7.11.2010

18.4.2010

10.10.2009

28.2.2009

25.10.2008

14.6.2008

1.3.2008 

24.2.2007

21.10.2006

10.6.2006

11.6.2005

13.3.2005


Sukukokousten pöytäkirjoja

7.6.2014 Jalasjärvi

18.6.2011 Tampere

14.6.2008

10.6.2006

30.3.2002

23.7.2000

 

 

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous 14.6.2008

Paikka: Juha Tuunaisen kotona Juvalla

Läsnä: Juha Tuunainen (pj.), Ari Mikkilä, Markku Tuunainen, Terttu Koski, Päivi Airevuo-Riipinen, Kirsi Kirves, Olavi Hyvönen (vpj.)


Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja Juha Tuunainen avasi kokouksen


Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


Kokouksen järjestäytyminen:
Seuraavat henkilöt valittiin: Ari Mikkilä jäsenrekisteriasiat, Terttu Koski rahastonhoitaja ja sihteeri Kirsi Kirves


Kotisivujen ylläpito:
Suvun kotisivujen suunnittelu/ylläpito, vertaillaan palvelun ulkopuolisia tarjoajia ja hintoja, tarjoaja luotettava sekä kykenee sitoutumaan sivujen tekoon ja ylläpitoon. Juha Tuunainen selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä. Juha Tuunainen hoitaa sivujen tietojen päivittämisen.


Tiedotus:
Sähköpostiviestit kuitataan luetuiksi ja vastaus koko sukuseuran hallitukselle. Koko suvun sähköposti osoitteita, ei etsitä vaan suvun itse oltava aktiivinen yhteystietojen päivityksessä jos postia haluaa. Kännyköihin tekstiviesti tiedotukset, tarvittaessa koko suvulle, joiden gsm numero tiedossa.


Vaakuna:
Suvun vaakunan asiaa vie eteenpäin suvun hallitus sukukokouksen valtuuttamana. Suvun tarina kerrottuna heraldikolle suunnittelun avuksi. Rappuset aiheena. Terttu kysyy Paulilta yhteystietoja. Palataan seuraavassa kokouksessa.


Karjalan matka:
Kirsi Kirves ja Terttu Koski suunnittelevat tulevaa Karjalan matkaa.


Muut asiat:
Seuraava kokoontuminen lauantaina 25.10.2008 klo 14 Jämsänkoskella


Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Pöytäkirjan vakuudeksi

Juha Tuunainen
Puheenjohtaja

Kirsi Kirves
sihteeri


[Sivun alkuun]


Sukuseuran hallituksen kokous 1.3.2008

Paikka:  Ari Mikkilän luona Limingan Tupoksessa

Paikalla:  Markku Tuunainen (pj.), Alina Kulmala (siht.), Terttu Koski, Meeri Hirvonen, Ari Mikkilä, Pekka Mikkola


Puheenjohtaja Markku Tuunainen avasi kokouksen klo 13.25


Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja


Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys


Päätettiin järjestää sukukokous ja kesäinen sukutapaaminen Juvalla Hiekkaniemen nuorisokeskuksessa 14.6.2008. Lauantaina 14.6. aloitetaan klo 13 lounaalla, jonka jälkeen kokous ja kahvit. Illalla vapaata ohjelmaa, alustavien suunnitelmien mukaan karjalanpiirakoiden paistamista ja ulkopelejä. Sunnuntaina 15.6. halukkaat tekevät retken Tuunaan saareen, josta sukumme on nähtävästi lähtenyt 1500-luvulla. Saarella on myös taidekeskus Retretti, johon on samalla hyvä tilaisuus tutustua.


Keskusteltiin sukuseuran sääntömuutoksesta. Päätettiin jatkaa nykyisillä säännöillä ja kysyä sukuseuran mielipidettä rekisteröitymisestä. Sukuseuran nimeksi parhaana vaihtoehtona pidettiin Tuunaisen sukuseuraa.


Päätettiin esitellä sukuseuralle ajatusta suvun vaakunan teettämisestä. Kustannuksia selvitellään. Aiheena voisi olla viisi porrasaskelmaa, jotka löytyvät vieläkin Metsämiklistä, ja kuusi sekä viljantähkät kuvaamassa maanviljelytaustaa.


Keskusteltiin sukuseuran kotisivujen kehittämisestä. Pekka Mikkola kertoi, että palvelin on toiminut hyvin, ja uusi osoite on http://suvut.geneologia.fi/tuunainen. Sivuille lisätään materiaalia esimerkiksi Anna ja Taneli Tuunaisen sukuhaaroista, kun sitä saadaan kirjoitettua.


Luettiin tilinpäätös ajalta 06/2006-12/2007. Tilintarkastajien lausunto saadaan sukukokoukseen mennessä.

Sukukokousten välisen ajan toimintaan on kuulunut

 • Neljä hallituksen kokousta, järjestäytymiskokous Paavolassa 06/2006, Pauli Tuunaisen luona Pernajassa 10/2006, Terttu Kosken luona 02/2007 ja Ari Mikkilän luona 03/2008

 • Sukuseuralle on avattu kotisivut, joiden sisältöä on ansiokkaasti kehitetty ja laajennettu koko ajan. Kävijöitä on alle vuodessa ollut ilahduttavan tai oikeastaan hämmästyttävän paljon, yli 4000.

 • Martti Tuunainen Humppilasta ja Arvo Tuunainen Kauhajoelta kutsuttiin sukuseuran kunniajäseniksi joulukuussa 2006.

 • Karjalan-matka 15-17.6 2007, johon liittyviä tarinoita löytyy kotisivuilta.


10§
Seuraavan kauden toimintasuunnitelmaan kuuluu ensi kesän sukukokous, kotisivujen ylläpito ja mahdollisesti vaakunan suunnittelu. Menot koostuvat tällä hetkellä lähinnä hautojen ylläpidosta ja postituskuluista. Tuloina ovat suositusluontoinen jäsenmaksu, jonka suuruus säilyy samana, eli 20 €/perhe, yksinasuvilta 10 €.

11§
Käsiteltiin sukuseuran jäsenten lähettämää palautetta ja juttuaiheita kotisivuille.

12§
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.50.

Markku Tuunainen
Puheenjohtaja

Alina Kulmala
sihteeri[Sivun alkuun]

Sukuseuran hallituksen kokous 24.2.2007

Paikka: Terttu Kosken koti Kangasalla

Paikalla: Markku Tuunainen (pj.) Pentti Tuunainen, Terttu Koski, Ari Mikkilä, Pekka Mikkola


Puheenjohtaja Markku Tuunainen avasi kokouksen klo 11.45


Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja


Todettiin, että Pauli Tuunainen on eronnut sihteerin ja varapuheenjohtajan tehtävästä. Valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi Ari Mikkilä. Päätettiin pyytää hallituksen sihteeriksi Tapio Tuomelaa, ja jos tämä ei voi tehtävää ottaa vastaan, Alina Kulmalaa. Tämän kokouksen sihteerinä toimii Pekka Mikkola.


Hallituksen jäsenet kertoivat vastuualueistaan

 • Rahastonhoitaja Terttu Koski kertoi, että varoja on tilillä 463 euroa. Päätettiin, että Paavolassa Anna ja Taneli Tuunaisen haudan kukista vastaaville Pentti ja Pirkko Tuunaiselle maksetaan 20 euroa vuodessa. Selvitetään Kurikassa Paavo ja Sirkka Tuunaisen Kurikassa sijaitsevan haudan hoito ja kukista aiheutuvien kustannusten maksu.Päätettiin myös kehottaa suvun jäseniä viemään esimerkiksi luonnonkukkia Pirttikylän muistomerkille, jos Pirttikylä osuu matkareitille.

  Sukuseuran nettisivulle laitetaan muistutus vuotuisen jäsenmaksun maksamisesta, joka vuosikokouksen päätöksen mukaan on 20 euroa perheeltä ja kymmenen euroa yksin elävältä.

 • Jäsenrekisteristä vastaava Ari Mikkilä kertoi, että rekisterissä on 229 nimeä osoitteineen. Nimiä on vielä tulossa ehkä joitakin lisää. Selvitetään, voiko suvun jäseniin olla yhteydessä myös ryhmätekstiviestein.

 • Sukuseuran nettisivuista vastaava Pekka Mikkola kertoi sivujen rakentamisen vaiheista ja suunnitelmista. Päätettiin, että sivujen osoite ilmoitetaan Suomen sukututkimusseuran linkkilistaan.

 • Pentti Tuunainen kertoi, mitä suvun lasten ja nuorten yhteydenpiton virkistämiseksi on mietitty. Päätettiin, että suvun lapsilta (alle 16 v.) pyydetään kuvia piirustus/maalausnäyttelyyn. Oma sarjansa koululaisille sekä alle kouluikäisille. Lähetetyt kuvat pannaan näytteille sukuseuran nettisivulle. Osallistujia palkitaan seuraavassa sukukokouksessa. Kuvat lähetetään Pekka Mikkolalle.Keskusteltiin hallituksen yhteydenpitomenetelmistä. Päätettiin, että tarpeen vaatiessa viestit kuitataan luetuiksi tai niihin vastataan viikon sisällä saapumisesta.

Hahmoteltiin myös seuraavan sukukokouksen ajankohtaa. Se voisi olla 14.-15.6. 2008 tai 9.-10.8.2008.


Jaakkiman matkalle 14.-17.6.2007 on ilmoittautunut 20 lähtijää.


Käytiin läpi Markku Tuunaisen laatima luonnos sukuseuran säännöiksi. Päätettiin, että asiasta valmistellaan esitys seuraavaan sukukokoukseen. Sukuseuran nimi ratkaistaan sääntöjen muutoksen yhteydessä.


Keskusteltiin sukuseuran vaakunasta. Kehittelytyötä jatketaan ja tuodaan tarkistetut esitykset seuraavaan hallituksen kokoukseen. Päätöksen vaakunasta tekee sukukokous.

10§
Keskusteltiin tarpeellisten toimikuntien ja selvitysryhmien perustamisesta. Suvun venäjäntaitoisia pyritään käyttämään hyväksi luotaessa yhteyksiä nykyiseen Jaakkimaan. Nuoria ja lapsia pyritään saamaan mukaan seuraavaankin sukukokoukseen heitä kiinnostavalla ohjelmalla ja houkuttelevalla kokouspaikan valinnalla.

11§
Päätettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään Oulun seudulla vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana.

12§
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.10.

Markku Tuunainen
Puheenjohtaja

Pekka Mikkola
sihteeri
[Sivun alkuun]

Sukuseuran hallituksen kokous 21.10.2006

Paikka: Pauli ja Gun-Britt Tuunaisen kesämökki Torni Pernajassa

Osanottajat: Markku Tuunainen (pj.), Pauli Tuunainen (sihteeri), Ari Mikkilä, Terttu Koski, Pentti Tuunainen Poissa: Pekka Mikkola, Meeri Hirvonen

1. Lounas
Ennen varsinaista kokousta nautittiin Pauli ja Gun-Britt Tuunaisen tarjoama lounas.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

3. Hallituksen suunnitelma suvun toiminnaksi
Suvun tapaamista ja sukukokousta suunnitellaan pidettäväksi kesäkuussa 2008. Paikka olisi tällä kertaa eteläisessä Suomessa.
Suvun matka Karjalaan on toinen isompi ponnistus, jota hallitus suunnittelee kesälle(heinäkuu) 2007. Matka toteutettaisiin 3-4 päivän pituisena. Matka olisi matkatoimiston järjestämä ja sen aikana vierailtaisiin vanhoilla kotikunnailla ja tutustuttaisiin paikkakunnan nähtävyyksiin – ehkäpä Valamoonkin.

4. Keskustelu hallituksen sisäisestä työnjaosta ja vastuualueista
Hallituksen vastuujako katsottiin yleisesti toimivaksi.
Määriteltiin uusi toimialue: Nuorisotoiminnan yhteyshenkilö. Tästä alueesta vastaa Pentti Tuunainen. Tarkoituksena on, että nuorisotoiminta sinänsä pyörii nuorten voimin, mutta hallitus pyrkii varmistamaan toiminnan edellytykset.
Määriteltiin täsmällisemmin historiikkitoimialue: Hallituksen jäsen Pentti Tuunainen toimii yhteyshenkilönä toimittajan ja hallituksen välillä, mutta ei sinänsä ole vastuussa kirjoittamisesta.

5. Sukuseuran sääntöjen tarkistaminen
Tarkastettiin voimassa olevat säännöt ja tehtiin niihin joitakin selvennyksiä ja muutoksia. Pauli Tuunainen muotoilee sääntömuutokset ja lähettää uuden luonnoksen jäsenille luettavaksi. Toivon mukaan hallituksen seuraavassa kokouksessa säännöt voidaan saattaa sellaiseen muotoon, jossa ne voidaan esittää sukukokouksen hyväksyttäväksi.

6. Kotisivujen sisältö ja kehitysvaihe sekä ylläpito
Pyydetään Pekka Mikkolaa tekemään seuraavat asiat:
Muutetaan "Lasten sivut" muotoon "Nuorten sivut" sekä sijoittamaan kansio muiden otsikoiden kanssa samaan listaan.
Yhdistetään kansiot "Perustietoa seurasta" ja "Sukuseuran säännöt" yhteiseen kansioon "Sukuseura ja säännöt"
Katsottiin, että kansiota "Kuvat" ei kannattaisi pitää erillisenä vaan kuvat liittyisivät aina asiayhteytensä mukaiseen kontekstiin. Näin ollen "Kuvat" poistetaan ja siellä nyt olevat otokset sijoitetaan osaan "Suvun historiaa".
Lisätään kansio "Keskustelu".
Arin laatima sukutaulu Tanelista ja Annasta ja heidän jälkeläisistään sijoitetaan kansioon "Suvun historiaa". Samaan kaavioon saataneen muutama sukupolvi Tanelin ja Annan edeltäjiä. Kukin sukuhaara voi laatia sukutaulua uudemmista sukupolvista. Kokonaisuuden ei pidä olla yhtenäinen kuva, jotta päivittäminen voisi olla helpompi.
Pekan mukaan kotisivut voidaan julkistaa lähiaikoina. Toivotaan, että esittämämme muutokset eivät viivästytä julkistusta. Todettiin Pekan tehneen oivallista työtä.

7. Muut projektit (esim. historiikki ja suvun vaakuna)
Ideoitiin historiikin aihealuetta ja rajausta. Ajallisesti kirjoituksen tulisi kattaa keskeisesti ajanjakso Taneli ja Anna Tuunaisesta aikaan jatkosodan jälkeen, jolloin Tanelin ja Annan jälkeläiset olivat asettuneet "pysyvästi" uusille sijoilleen.
Sisällön osalta todettiin, että kirjoitus voisi käsitellä seuraavaa:

- Elämää Karjalassa muistojen varassa sekä muitakin lähteitä käyttäen
- Tiluksien sijainnit kartan avulla
- Maan hankinta, raivaus, rakentaminen, eläimet, viljely ja puutarhanhoito
- Ihmisten olinpaikat, naimakaupat, lapset ja muut perhetapahtumat, mahdolliset kuvat
- Osallistuminen kunnalliseen ja kirkolliseen elämään
- Ehkä katsaus Tanelia ja Annaa edeltäviin sukupolviin

Markku koettaa suostutella mahdollisen kirjoittajan tehtävään.
Käytiin keskustelu suvun vaakunasta, tunnuksesta tai standaarista. Koetettiin ideoida mikä symboloisi sukumme olemusta ja historiaa. Löydettiin kaksi aluetta: i) karjan jalostus ja hoito sekä ii) pellonraivaus. Jalostuksen ja maidon tuotannon ja laadun menestyksestä kertoo Markku Tuunaisen hallussa oleva pokaali vuodelta 1936 Itä-Suomen piirin tunnustuksena. Raivauksen symbolina voisi olla kanto tai kantokasa. Pauli Tuunainen selvittää yhteyksiensä kautta mahdollisuutta saada ammattiapua tunnuksen toteuttamisessa. Hyväksyttävästä palkkiotasosta keskusteltiin: hinta voisi olla esimerkiksi 500, mutta ei 2000 euroa.

8. Talousasioiden hoito
Tilinkäyttöoikeudet päätettiin siirtää Terttu Marjatta Koskelle. Tili on Kauhajoen Osuuspankissa. Terttu Koskelle tarvitaan verkkopalvelun käyttöoikeus ja verkkotiliote. Paperista tiliotetta ei tarvita. Kaikki edelliset tilinkäyttöoikeudet poistetaan.
Pauli Tuunainen laati yllä olevasta tilinkäyttöön liittyvästä kohdasta pöytäkirjan otteen. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat sen ja ote luovutettiin Terttu Koskelle, jotta tilinkäyttöoikeuksien muutos voidaan toteuttaa muodollisesti ja juridisesti oikein.
Tilikausi on 1 vuosi, vaikka sukuseuran kokous, joka tässä yhteydessä on ns. vuosikokous, pidetäänkin vain 2-4 vuoden välein. Tilintarkastajien lausunnot pyydetään siis vuosittain vaikka hallituksen toimikausi onkin sukukokousten välinen aika.

9. Muut mahdolliset asiat
Todettiin, että Arin ylläpitämä yhteystietorekisteri on luottamuksellinen eikä sitä voida yleisesti jakaa sähköisessä muodossa. Erityisessä tilanteessa, esimerkiksi perhejuhlan järjestämisessä, voidaan rekisterin tietoja hyödyntää.
Hallituksen jäsenten yhteydenpito voi tapahtua fyysisten kokousten lisäksi e-mailin ja puhelimen avulla. Tärkeiden asioiden käsittelyssä toivotaan, että hallituksen jäsenet ainakin kuittaavat saaneensa viestin vaikka eivät kommentoisi heti ko. asiaa.
Keskusteltiin kunniajäseneksi kutsumisen kriteereistä. Tällaisia ovat:

- Ansiokas toiminta sukuseuran päämäärien saavuttamisessa.
- Aktiivinen toiminta sukuseuran hallituksessa
- Ansiokas toiminta sukuseuran hallituksen määrittelemien projektien puitteissa
- Ansiokas toiminta suvun perinteiden ja muistojen vaalimisessa

Hallituksen jäsenet selvittelevät löytyisikö mallia, jonka pohjalta toteuttaa kunniajäsenen kutsumiseen tarvittava diplomi tai kunniakirja.

Markku Tuunainen
hallituksen puheenjohtaja

Pauli Tuunainen
hallituksen sihteeri[Sivun alkuun]
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous

Aika: kesäkuun 10. 2006 kello 17.00
Paikka: Pentti ja Pirkko Tuunaisen kesäpaikka Tuunala, Ruukki
Läsnä: Markku Tuunainen (kokouksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen), Orvokki Hyvönen (sihteeri), Pauli Tuunainen (jäsen), Pentti Tuunainen (jäsen), Terttu Koski (jäsen), Pekka Mikkola (jäsen), Ari Mikkilä (jäsen), Meeri Hirvonen (jäsen)

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Tuunainen. Kokouksen sihteeriksi pyydettiin Orvokki Hyvönen.

Muista tehtävistä sovittiin seuraavaa:

2. Päätettiin, että Markku Tuunainen toimii Tuunaisen sukuseuran hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtajaa voi vaihtaa hallituksen omalla päätöksella myös sukukokousten välisenä aikana, kuten varsinaisessa sukukokouksesssa aiemmin samana päivänä päätettiin.

3. Varapuheenjohtajana ja sihteerinä toimii Pauli Tuunainen.

4. Rahastonhoitajaksi valittiin Terttu Koski. Hänelle hankitaan tilikäyttöoikeus Osuuspankin Kauhajoen konttorissa olevaan tiliin. Samalla päätettiin, että vanhat tilinkäyttöoikeudet poistetaan. Järjestelyn aikaansaamiseksi toimitetaan muutosesitys pankkiin, liitteenä tämä hallituksen kokouksen päätöspöytäkirja.

5. Pekka Mikkola laatii sukuseuran kotisivut. Ainakin aluksi Pekka on lupautunut toimimaan myös sivujen toimittajana. Tällä tarkoitetaan sitä, että sivuille tarkoitettu aineisto toimitetaan Pekalle, joka laittaa materiaalin sivuille. Todettakoon tässä, että aineiston toimittaja on juridisesti vastuussa toimittamansa aineiston sisällön aiheuttamista seurauksista. Ei siis hallitus eikä Pekka Mikkola.

6. Ari Mikkilä ja Pentti Tuunainen jatkavat suvun osoitteiston ja yhteystietojen ylläpitämistä.

7. Ari Mikkilä lähettää kaikille hallituksen jäsenille suvun jäsenten yhteystieto-Excel-taulukon. Taulukko sisältää tunnetut sähköpostiosoitteet.

8. Keskusteltiin mahdollisuudesta nimetä historiikkitoimikunta, jonka tehtävänä olisi kerätä ja pelastaa unohdukselta suvun vaiheisiin liittyvää aineistoa.

9. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran lauantaina 11.11.2006.


[Sivun alkuun]
Sukuseuran hallituksen kokous 11.6.2005 alkaen klo 13.30.

Paikka: Kauhajoen Krouvi

Läsnä: Markku Tuunainen, Paavo Tuunainen, Arvo Tuunainen, Ari Mikkilä, Orvokki Hyvönen ja Olavi Hyvönen


Kokouksen avasi puheenjohtaja Markku Tuunainen.


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokoukselle hyväksyttiin asialista.


Päätettiin tulevasta sukukokouksesta joka on Paavolassa 10.-11.06.2006.
Aloitetaan ruokailulla, jonka jälkeen siirrytään Pirkko ja Pentti Tuunaisen kesäasuntoon Tuunalaan, jossa nautitaan kahvit, pidetään vuosikokous, seurustellaan ja tutustutaan toisiimme. Seuraavana aamuna halukkaat voivat osallistua jumalanpalvelukseen Paavolan kirkossa.
Kutsut toimitetaan kadessa osassa: loppuvuodesta tiedotus lähestyvästä sukujuhlasta ja keväällä 2006 varsinainen kutsu. Sukukokouksen osanottajille päätettiin tehdä nimilaput, joista ilmenee, monesko sukupolvi on kyseessä.


Valmistava kokous 20.08.-05 Humppilassa klo 12.00 johon toivotaan runsasta osaanottoa. Tiedotus puhelimella ja sähköpostilla.


Keskustelu sukuseuran logon hankkimiseksi jatkui, ja Arvo Tuunainen muisteli jossain käytetyn perunasahraa.


Hallitus ruokaili sukuseuran laskuun 87,50 €.


Vapaassa keskustelussa Arvo Tuunainen kertoili tarinoita Karjalasta, mm. Tuunaisessa on toiminut veistokoulu 1920-1930-luvulla.


Kokous päättyi klo 16.30.


Kokouksen puolesta Orvokki Hyvönen


[Sivun alkuun]
Sukuseuran hallituksen kokous 13.3.2005

Paikka: Hyvösten kotona Tampereella

Läsnä: Markku Tuunainen, Paavo Tuunainen, Ari Mikkilä, Terttu Koski ja Orvokki Hyvönen

1. Kokouksen avasi puheenjohtaja Markku Tuunainen.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukselle hyväksyttiin asialista.

4. Tilinkäyttöoikeudesta päättäminen: Päätettiin että myös sukuseuran sihteerillä Orvokki Hyvösellä on tilinkäyttöoikeus Arvo Tuunaisen ja Paavo Tuunaisen lisäksi.

5. Päätettiin tulevasta toiminnasta:

Hallitus kokoontuu Kauhajoella 11.06.2005 laajennetulla kokoonpanolla, myös varajäsenet sekä Arvo Tuunainen.Kokous olisi neuvoa antava varsinaisen sukukokouksen suunnitteluun.

Valmistava kokous olisi Humppilassa 20.08.2005 ja varsinainen sukukokous Paavolassa 10.06.2006.

Sukukokoukseen ilmoittautumismaksu olisi 10€/ perhe ja paikalla kerätään maksu kulujen mukaan. Ei jäsenmaksua.

6. Sovimme että sukuseuran jäsen on jokainen joka syntyy sukuun tai liittyy siihen avio- tai avoliiton kautta.

7. Kokous jatkui vapaan jutustelun ja kahvittelun merkeissä, pohtien mm. onko Tuunaisen suvulla vanhaa puumerkkiä jonka voisi ottaa sukuseuran logoksi.

8. Kokous päättyi klo 17.15

[Sivun alkuun]


 

Sukukokous Juvalla 15.6.2008

Kokouspöytäkirja

Paikka ja aika: Juvalla, Nordean kokoustila, 14.6.2008 klo 14.00 – 16.20.

1.
Edellisen hallituksen puheenjohtaja, Markku Tuunainen, avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana siihen asti, kun kokoukselle valittiin puheenjohtaja.

2.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Hyvönen, joka valinnan jälkeen alkoi johtaa kokousta.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Sakari Tuunainen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Tuunainen ja Sirpa Tuunainen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa kiersi lista, johon läsnä olleet kirjoittivat nimensä.

4.
Hyväksyttiin kokoukselle esitetty asialista työjärjestykseksi (kohdat 1-11). Todettiin, että jäsenasioita käsitellään toimintasuunnitelman osana kohdassa 7. Tämä kokouspöytäkirja on numeroitu ko. asialistan numeroinnin mukaisesti.

5.
Terttu Koski esitteli seuran tilinpäätöksen. Tertun esityksessä ja sitä seuranneessa keskustelussa todettiin seuraavaa:

Tili on katkaistu vuoden vaihteessa. Seuran tulot ovat koostuneet jäsenmaksuista ja talletuskorosta. Jäsenmaksut, jotka ovat vapaaehtoisia, ovat vähenemään päin. Tästä huolimatta tili kasvaa, koska seuran rahankäyttö on ollut vähäistä. Tilillä on (kokouspäivänä 14.6.2008) rahaa 841,76. Tulevaisuudessa on ennakoitavissa menoja, jotka aiheutuisivat vaakunasta, suvun historian kirjoittamisesta, pöytästandaareista, mahdollisesta sukuviiristä, jne.
Sukukokoukset ovat omarahoitteisia, eivätkä kuluta varoja. Näyttäisi siltä, että tili on noin 5 vuoden säteellä tasapainossa.
Tilintarkastajat totesivat Terttu Kosken esityksen jälkeen suullisesti, että tilit on hoidettu asianmukaisesti ja oikein.

Markku Tuunainen esitteli vuosikertomuksen. Hallituksen kokouksista ei ole koitunut kuluja, koska jäsenet ovat matkustaneet omin kustannuksin. Sukuseuralle on avattu kotisivut nettiin. Kävijöitä ko. sivuilla on ollut (vuoden aikana) noin 5500. Martti Tuunainen ja Arvo Tuunainen on vuonna 2006 kutsuttu suvun kunniajäseniksi.
Markku kehotti suvun jäseniä kirjoittamaan nettisivuille, josta myös sukuseuran vuosikertomus löytyy tiivistettynä.

6.
Tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7.
Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle:

7.1
Toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle.
Markku Tuunainen esitti suullisesti kokoukselle rungon toimintasuunnitelmasta keskustelun pohjaksi ja evästykseksi seuraavalle hallitukselle. Esitys on kirjattu seuraavassa numeroinnilla 7.1.1 – 7.1.7. Kohdan yhteyteen on kirjattu myös asiasta käydyn keskustelun pääkohdat ja tulevalle hallitukselle annetut valtuudet.

Pentti Tuunainen lähetti kokoukselle kirjeen (tuotu kokoukseen). Kirje luettiin ääneen ja kirjeessä ehdotetut asiat ja kannanotot käsiteltiin ao. yhteyksissään. 7.1.1
Kotisivujen kehittäminen ja ylläpito.

Pekka ei enää jatka kotisivujen ylläpitoa. Hän on kuitenkin luvannut perehdyttää seuraajan, jos sellainen löytyy.
Päätettiin, että tuleva hallitus voi tarvittaessa sopia kotisivujen ylläpidon myös ostopalveluna. Henkilötietoja ei kuitenkaan anneta edelleen.
Kotisivuille pääsy ei kaikilla ole ollut helppoa. Ehdotettiin, että suvulle lähetettäisiin sähköposti, jossa olisi jo valmiina linkki, jota klikkaamalla ko. sivu avautuu.

7.1.2
Suvun yhteystietojen päivitys.

Ari Mikkilä on päivittänyt rekisterin tiedot tähän asti. Kuka jatkossa ylläpitää, kun Ari luopuu tehtävästä, ei ole vielä tiedossa. Toimimattomia sähköpostiosoitteita (jonkin ilmoittamia) on tällä hetkellä 7 kpl. Paavolassa pidetyn kokouksen jälkeen on sukuun syntynyt kolme ja poistunut kaksi.

Sukurekisteri on vain hallituksen tiedossa ja sen tietoja annetaan vain tarpeen mukaan suunnitellusti muille.

Todettiin, että kotisivuilla voi olla vain Annan ja Tanelin ja jälkeisen toisen sukupolven tietoja, myös heidän avioliiton solmimispäivänsä. Seuraavasta, kolmannesta sukupolvesta, voisi olla ainoastaan nimet, ellei asianomainen itse halua antaa itsestään lisäksi muita tietoja. Nettiin kirjoitetuista tiedoista kannattaa huomioida, että kerran sinne kirjoitettua tietoa ei välttämättä pysty koskaan poistamaan.

7.1.3
Sukuseuran sääntöjen uudistaminen vastaamaan nykyajan tarpeita.

Sääntöjen uudistaminen on tarpeen, mikäli sukuseura halutaan rekisteröidä.
Arvo Tuunainen ehdotti myös, että hallitukseen valittaisiin varsinaisten jäsenten lisäksi 5 varajäsentä. Todettiin, että varajäsenien valitseminen ei nykyisten sääntöjen mukaan ole mahdollista. Ehdotus ei saanut kannatusta.

Keskusteltiin siitä, kutsutaanko tulevaisuudessa kokoukseen vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet vai suvun jäsenet jäsenmaksusta riippumatta. Sukuseuraan kuuluvat kaikki siihen syntyneet ja avio- tai avoliiton kautta liittyneet. Lisäksi alle 18-v nuorisojäseniksi tietyin rajoituksin (13.3.-05 Hallituksen pöytäkirjan ja edellisen sukukokouksen, Paavolassa 10.6.-06, mukaan). Jäsenmaksu ei ole ollut pakollinen.
Asia kartoitettiin äänestämällä, jolloin todettiin että enin osa kannatti nykyistä käytäntöä, jossa sukukokoukseen ja sen päätöksiin voi osallistua vaikka ei olisikaan maksanut jäsenmaksua.

Kokous ei ottanut kantaa siihen, onko sääntöjen uudistaminen tarpeen vai ei. Nykyisiin sääntöihin ollaan toistaiseksi tyytyväisiä.

7.1.4
Sukuhistorian tutkimus ja tietojen välittäminen suvun tietoon.

Anja Tuomela on saadun tiedon mukaan luvannut tehdä.
Sukututkimuksessa on päästy 1500–luvulle Tuunaansaareen asti. Toisen sukuhaaran (Sinikka Tuunaisen tiedon mukaan, joka vielä on epävarma) olisi päästy 1200–luvulle.

Keskusteltiin siitä, onko tarpeen laajentaa sukuseuraa käsittämään myös kaukaisempia sukuhaaroja. Todettiin, että tämä sukuseura alkaa Anna ja Taneli Tuunaisesta, eikä sitä laajenneta. Yhteyttä voidaan toki pitää.

7.1.5
Suvun vaakunan suunnittelu ja toteutus.

Anna ja Taneli Tuunaisen sukuseuran vaakuna kannattaa kehittää, vaikka ei rekisteröidyttäisikään. Ari Mikkilällä on ehdotuksia vaakunan aiheiksi. Kokouksessa ei käyty ehdotuksia läpi, vaan se jätettiin illanvietossa tapahtuvaksi. Tulevalle hallitukselle voi antaa ehdotuksia vaakunan aiheeksi vielä lisää. Vaakuna-keskustelussa kannattaa olla yhteydessä heraldikkoon, niin asia menee eteenpäin.

Todettiin, että seuraava hallitus voi hyväksyä vaakunan aihioiden pohjalta. Vaakunan tekeminen annetaan ammatti-ihmiselle (heraldikolle). Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet vaakunan toteuttamiseksi.

7.1.6
Jaakkiman matka (ehkä vuonna 2010).

Terttu suunnittelee matkaa Jaakkimaan (ei Metsämikliin) jo vuonna 2009. Todettiin hyväksi, että matkoja tehdään muutenkin kuin hallituksen aloitteesta. Vielä ei ole tiedossa, paljonko lähtijöitä olisi.

7.1.7
Seuraavan sukukokouksen valmistelu.

Keskusteltiin siitä, pidetäänkö sukukokous 2 vai 3 vuoden välein. Kokousten välit ovat olleet aikaisemmin ensin 4 ja sitten 2 vuotta.
Osallistujien mielipiteen kartoituksen jälkeen päätettiin pitää seuraava kokous kolmen vuoden päästä.

7.2
Tulo- ja menoarvio seuraavalle toimikaudelle.

Todettiin, että tulo- ja menoarvio ei ole tarpeen. Asiat hoidetaan talkoovoimin.

7.3
Liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle.

Koska sukuseuraa ei ole rekisteröity, perhemaksu on mahdollinen. Jäsenkirjeeseen toivottiin mainintaa siitä, mihin kohteisiin rahaa käytetään (haudanhoito ym.). Jäsenmaksuun toivottiin myös eräpäivää, koska tällöin sen maksamista ei turhaan viivytettäisi, eikä se myös niin helposti unohtuisi.

Liittymismaksua ei peritä (tällöin sen takaisinmaksuvelvoitetta ei ole).

Päätettiin seuraavat jäsenmaksut ja niiden suuruudet.

- Perheeltä 20,- euroa
- yksin asuvalta 10,- euroa
- jäsenmaksu on vapaaehtoinen.

8.
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta seuraavalle toimikaudelle.

Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Juha Tuunainen hallituksen puheenjohtajaksi,
Olavi Hyvönen hallituksen varapuheenjohtajaksi,
Terttu Koski hallituksen jäseneksi,
Markku Tuunainen hallituksen jäseneksi,
Kirsi Kirves hallituksen jäseneksi,
Päivi Airevuo–Riipinen hallituksen jäseneksi,
Ari Mikkilä hallituksen jäseneksi.

9.
Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta seuraavalle toimikaudelle.

Valittiin kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavasti:

Ari-Pekka Tuunainen tilintarkastajaksi,
Satu Koski-Lammi tilintarkastajaksi,
Rauha Liikaluoma varatilintarkastajaksi,
Juha Airevuo varatilintarkastajaksi.

10.
Muita kokouksessa käsiteltäviä asioita ei ollut. Markku Tuunainen kertoi lyhyesti hävitystä Maija-tädin oikeusjutusta. Oikeuden asiakirjoja on Markulla, mikäli joku haluaa niihin tutustua. Alina Kulmala lähetti kokoukselle terveisiä. Hän ei päässyt tulemaan työesteiden vuoksi.

Pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden suvun jäsenten muistolle.


11.
Kokous päätettiin klo. 16:20.


Asian vakuudeksi:

Olavi Hyvönen
puheenjohtaja

Sakari Tuunainen
sihteeri

Ari-Pekka Tuunainen
pöytäkirjan tarkastaja

Sirpa Tuunainen
pöytäkirjan tarkastaja[Sivun alkuun]
Tuunaisen sukukokous Paavolassa 10.6.2006

Virallisen sukukokouksen pitopaikka: Paakkisen talo

1 §
Puheenjohtaja Markku Tuunainen avasi kokouksen.

2 §
Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Markku Tuunainen, sihteeriksi Orvokki Hyvönen, pöytäkirjantarkastajiksi Paavo Tuunainen ja Saara Mali. Sovittiin että he voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys.


Sihteeri luki toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.


Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Seuran tilillä oli varoja 179,09 €.


Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma tulevaa toimintaa varten.

 • Keskusteltiin sukuseuran säännöistä mm. todettiin että sukuseuraan kuuluvat kaikki siihen syntyneet ja avio- tai avoliiton kautta liittyneet.

 • Mikä on sukuseuran tarkoitus?

 • Mitä on sukuseuran hallitus tehnyt edellisen sukukokouksen jälkeen?

 • Sovittiin, että jäsenmaksu on suositusluonteinen: vuosittain 20 € perhe ja yksinelävät 10 €. Tilinumero, johon jäsenmaksun voi suorittaa, luettiin osanottajille. Lisäksi numero laitetaan sähköpostin kautta tiedoksi.

 • Keskusteltiin suvun hautojen hoitomaksuista sukuseuran kautta ja siitä kenen hautoja hoidettaisiin.

 • Toivottiin, että kirjattaisiin muistiin jälkipolville, minne Anna ja Taneli Tuunaisen jälkeläiset menivät evakkoon ja miten heidän elämänsä jatkui. Tietoa on kyllä jo tallennettukin jonkin verran.


Valittiin uusi hallitus. Ensin esiteltiin vanha hallitus.
Uusi hallitus: Markku Tuunainen, Pentti Tuunainen, Ari Mikkilä, Pauli Tuunainen, Meeri Hirvonen, Terttu Koski ja Pekka Mikkola.
Hallitus valitsee keskuudestaan toimihenkilöt.


Tilintarkastajiksi valittiin: Rauha Liikaluoma ja Hilkka Airevuo sekä varalle Juha Airevuo ja Satu Koskilammi.

10§
Muut asiat: Muista asioista sovittiin, että keskustellaan Tuunalassa illan aikana. Esimerkiksi sukuretkestä Karjalaan ja kotisivujen tekemisestä sekä siitä, miten ilmoitetaan toiminnoista.

11§
Kokous päättyi klo 16.00, jonka jälkeen siirryimme Tuunalaan vapaaseen seurusteluun.

Markku Tuunainen
puheenjohtaja

Orvokki Hyvönen
Sihteeri

Paavo Tuunainen
pöytäkirjan tarkastaja

Saara Mali
pöytökirjan tarkastaja
[Sivun alkuun]


Tuunaisen sukuseuran kokous 30.03.2002

Paikka:Kauhajoen krouvi

Toimintakausi vv. 2002-2003

1 §
KOKOUKSEN AVAUS
Arvo Tuunainen avasi kokouksen.

2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN, KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arvo Tuunainen ja sihteeriksi Anja Tuomela. Pöytäkirjan tarkistajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Tuunainen ja Aila Vanhatalo Humppilasta sekä heidän varalleen Toini Tuunainen ja Sakari Tuunainen Vihdistä.

3 §
KOKOUKSEN LAINMUKAISUUS
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

5 §
SELONTEKO SEURAN TOIMINNASTA JA RAHATILANTEESTA
Arvo Tuunainen selosti edellisen kauden toimintaa, jossa tärkeintä oli 23.7.2000 Pirttikylän hautausmaalla järjestetty sinne haudattujen jaakkimalaisten muistopatsaan paljastusjuhla. Paikalla oli runsaslukuinen joukko vainajien omaisia, joista suurin osa Taneli Tuunaisen jälkeläisiä. Muusta toiminnasta mainittakoon suvun jäsenten muutamat kirjoitukset Jaakkiman Sanomiin.
Seuran rahaliikenne on ollut vähäistä viime toimikaudella.

6 §
SEURAN ENSIMMÄISEN TOIMINTAKAUDEN SELONTEON HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin Arvo Tuunaisen selonteko seuran toiminnasta

7 §
SEURAN TOISEN 2-VUOTISEN TOIMINTAKAUDEN SUUNNITELMASTA, TALOUDESTA JA JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
Seura järjestää mahdollisuuksien mukaan kotiseuturetken tällä toimintakaudella. Asia jäi vielä suunnitteluvaiheeseen. Seuran liittymis- ja jäsenmaksuksi/v vahvistettiin 20 euroa perheeltä lapsineen ja yksijäseniseltä perheeltä 10 euroa. Varoja toimintaan arveltiin kertyvän vuodessa n 400 euroa.

8 §
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA MUIDEN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2002-2003
Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Markku Tuunainen Humppilasta, varapuheenjohtajaksi Paavo Tuunainen Vampulasta ja sihteeriksi Orvokki Hyvänen Tampereelta. Lisäksi Hallitukseen valittiin Pentti Kalevi Tuunainen Kempeleeltä ja Ari Mikkilä Limingasta.
Varajäseniksi valittiin Ari-Pekka Tuunainen ja Reino Tuunainen, molemmat Kauhajoelta.

9 §
SUKUSEURAN TILINTARKASTAJAT VV. 2002-2003
Tilintarkastajiksi valittiin rauha Liikaluoma Jalasjärveltä ja Anita Peltoniemi Kauhajoelta sekä heidän varalleen Aino Tuunainen Kauhajoelta ja Hilkka Airevuo Jämsänkoskelta.

10 §
MUUT ASIAT
Todettiin, että sukuseuran olisi saatava oma kotisivu, joka tekisi toimintaamme ja suvun historiaa tunnetuksi ja innostaisi erityisesti nuorta polvea liittymään mukaan. Kotisivuun tarvittava aineisto sovittiin hankittavaksi siten, että Taneli Tuunaisen jälkeläisten jokaisesta sukuhaarasta kootaan tiedot heidän vaiheista alkaen ennen sotaa aina nykytilanteeseen asti ja annetaan ne nyt valitun hallituksen käyttöön. Keskusteltiin vielä seuran rekisteröinnistä, mutta ei katsottu siitä olevan erityistä hyötyä. Asia jätettiin kuitenkin uuden hallituksen pohdittavaksi.

11 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Arvo Tuunaisen ehdotuksesta kokous päätettiin laulamalla Karjalaisten laulu. Ryhmityimme vielä valokuvattaviksi, jonka jälkeen vapaamuotoinen muistojen kertominen jatkui vielä tuntikausia.

Arvo Tuunainen
puh.joht.

Anja Tuomela
siht.

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty _ _ 2002

Markku Tuunainen

Aila Vanhatalo[Sivun alkuun]


Sukuseuran perustamiskokous 23.7.2000

Paikka: Pirttikylän seurakuntatalo

Läsnä 22 suvun jäsentä

1 §
Koollekutsuja Arvo Tuunainen toivotti suvun tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokous alkoi Pirttikylän hautakiven paljastustilaisuuden jälkeen kello 15.00.

2 §
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arvo Tuunainen Kauhajoelta, sihteeriksin valittiin Paavo Tuunainen Vampulasta.

3 §
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Terttu ja Esko Varila, molemmat Pyhäjoelta, tarkastajat suorittavat ääntenlaskun vaalitilanteessa.

4 §
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §
Kokouksen työjärjestykseksi valittiin Arvo Tuunaisen laatima esityslista.

6 §
Päätettiin toiminnan ja talouden puitteista seuraavaa:

Toiminta

 • seuraava varsinainen kokous 2002

 • kokoonnutaan Pirttikylään mahdollisesti 2001

 • kokouksen pj:n ehdotus matkasta Jaakkimaan kesällä 2001 jätetään hallituksen valmisteltavaksi

 • valittavan hallituksen vastuulle jätettiin valmistella ja järjestää muutakin toimintaa

Talous

 • seuraavan kahden vuoden tuloiksi ja menoiksi arvioitiin 7500 mk

 • jäsenmaksuksi päätettiin määrätä ensimmäiseltä vuodelta 100 mk ja toiselta 50 mk

 • valittavan hallituksen tehtäväksi jätettiin talouden tarkempi suunnittelu

7 §
Perustettavan Tuunaisen sukuseuran henkilövalinnat vuodelle 2000 - 2001:

 • sukuseuran puheenjohtajaksi Arvo Tuunainen Kauhajoelta

 • sukuseuran varapuheenjohtajaksi Anja Tuunainen Lahdesta

 • sihteeri-rahastonhoitajaksi Paavo Tuunainen Vampulasta

 • Puheenjohtajien lisäksi hallitukseen valittiin Markku Tuunainen Humppilasta, Ari Mikkilä Limingasta, Pentti Tuunainen Kempeleestä sekä hallituksen varajäseniksi Meeri Hirvonen Oulaisista, Rauha Liikaluoma Jalasjärveltä, Sakari Tuunainen Vihdistä ja Pirkko Anneli Tuunainen Kempeleestä.

8 §
Tuunaisen sukuseuran tilintarkastajiksi v. 2000-2001 valittiin Hilkka Airevuo Jämsänkoskelta ja Terttu Varila Pyhäjoelta sekä varalle Pirkko Tuunainen Vihdistä ja Inkeri Mikkilä Rovaniemeltä.

9 §
Tuunaisen sukuseuran säännöt hyväksyttiin mallisääntöjen mukaisesti lisäyksellä kohtaan 7: kutsu toimitetaan myös sähköpostilla ja sukuseuran internet-kotisivulla, joka päätettiin perustaa. (Kotisivun laadintaa tarjotaan Ari Mikkilälle ja Aimo Tuunaiselle)

10 §
Jäsenmaksu ensimmäiseltä toimintakaudelta päätettiin kantaa lokakuun loppuun mennessä v. 2000.

11 §
Muut kokoukselle esitetyt asiat:

 • päätettiin toimittaa perustavan kokouksen pöytäkirja jokaiseen suvun haaraan

 • Karjalan liiton pj:n Markku Laukkasen terveiset kokoukselle toi Arvo Tuunainen

 • käytiin keskustelua Maria Teräväisen testamenttiasiasta, Martti ja Markku Tuunainen Humppilasta seuraavat tilannetta sekä pitävät sukulaiset tietoisina asian etenemisestä.

 • nautittiin maittava pirttikyläläinen päivällinen

12 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30
Lopuksi laulettiin Karjalaisten laulu


Kokouksen puolesta

Arvo Tuunainen
puheenjohtaja

Paavo Tuunainen
sihteeri

Terttu Varila
pöytäkirjantarkastaja

Esko Varila
pöytäkirjantarkastaja


[Sivun alkuun]


 

Takaisin etusivulle